Ondernemersorganisaties

Business Club Maassluis


Maassluis
secretaris@businessclubmaassluis.nl
010-5913232

De Businessclub Maassluis (BCM) is een netwerkclub waarbij business en ontspanning afwisselend worden ingezet tijdens de maandelijkse bijeenkomsten. De Businessclub Maassluis is ingeschreven als vereniging bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24487197. De oprichtingsakte is op 18 februari 2010 bij notaris Jansen gepasseerd.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:
De heer H.L.M. Eitjes – voorzitter
De heer J.C. Verhoeven – secretaris
De heer R. Hofman – penningmeester
De heer J. Landman – algemeen bestuurslid

De bijeenkomsten worden gecoördineerd door de heer C in’t Veld

Motto

Onder het motto; ‘Samen sterk in zakelijk Maassluis’ biedt de businessclub een platform om openlijk en op vertrouwensbasis te kunnen praten over alle onderwerpen die een ondernemer bezig houdt en is er ruimte voor bedrijfsbezoek. Leren van elkaar en leren over elkaar vormt een van de belangrijkste onderwerpen die de leden samenbrengt.

Organisatie 

De Businessclub Maassluis bestaat uit een bestuur en leden. Ieder jaar in mei is er een Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze ledenvergadering wordt het bestuur gekozen of herkozen. Bestuursleden kunnen maximaal twee jaar in functie blijven. Er bestaat de mogelijkheid tot herverkiezing.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering worden inhoudelijke besluiten genomen die door het bestuur zijn voorbereid. Bij stemming worden deze besluiten aangenomen of afgestemd. Verantwoording over het afgelopen verenigingsjaar wordt afgelegd door de secretaris en de penningmeester.

Leden kunnen mede de inhoud van de maandelijkse bijeenkomsten bepalen. Het verenigingsjaar loopt van januari tot en met december.

Het doel van de vereniging is:

  • Het stimuleren van de zakelijke belangen van de leden onderling;
  • Het positief positioneren van de Businessclub Maassluis, binnen en buiten Maassluis;
  • Het bieden van kennisverbreding aan de leden.

We doen dit door:

Zorgen voor bijeenkomsten met een sociaal en ontspannend karakter voor leden en eventuele introducés.
Afwisseling door bijeenkomsten, vaak als gast bij één van de leden, maar ook regelmatig in een restaurant, of bezoek aan een andere speciale gelegenheid. Gezelligheid staat centraal bij onze netwerkbijeenkomsten.

Meer informatie Business Club Maassluis

Website Facebook

Openingstijden

Dagen Tijden
Maandag Gesloten
Dinsdag Gesloten
Woensdag Gesloten
Donderdag Gesloten
Vrijdag Gesloten
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten

Partners

Ja, ik wil graag op de hoogte gehouden worden en meld me aan voor de nieuwsbrief.