informatie

De Nieuwe Waterweg

Maassluis is de kleinste van de vier steden aan de vaarweg van Rotterdam naar zee. De kleinste, maar ook de eerste en de laatste; dat hangt er maar vanaf van welke kant je begint. In ieder geval heeft dit water onze stad haar naam en faam bezorgd, ook al toen deze vaarweg nog een rivier was en gewoon ‘Maas’ heette, of ‘Het Scheur’ als aanduiding van de vaargeul ter hoogte van Maassluis.

De oostelijke grens van de Nieuwe Waterweg wordt gemarkeerd door de Maeslantkering. De Maeslantkering ligt achter of op de grens waar de naar het zuiden afbuigende rivier het Scheur werd afgedamd en vanaf waar de doorgraving van de duinen begon.

De gehele verbinding van Rotterdam met zee bestaat derhalve uit een inmiddels genormaliseerde rivier en een klein stukje kanaal, te weten: de Nieuwe Maas vanaf Rotterdam, het Scheur vanaf de samenkomst Oude Maas en Nieuwe Maas tot en met de Maeslantkering en ten slotte vanaf de Maeslantkering de Nieuwe Waterweg.

Het is een drukbevaren scheepvaartroute voor het havengebied van Rotterdam. Er zijn geen obstakels zoals sluizen of bruggen die de verbinding van Rotterdam met zee belemmeren met uitzondering van de Maeslantkering, die onder extreme weersomstandigheden gesloten kan worden. Er is een veer tussen Maassluis en Rozenburg voor voetgangers, fietsers, personenauto’s en vrachtauto’s.

Varen over de Waterweg (Nieuwe Maas / Scheur) is niet zonder risico voor een onervaren schipper.
Klik hier voor informatie die u nodig heeft om uw tocht zo goed mogelijk voor te bereiden.

Partners

Ja, ik wil graag op de hoogte gehouden worden en meld me aan voor de nieuwsbrief.